Ring eller skicka sms för att boka tid:   073 - 427 03 00

Må bra i kropp och själ!

Klassisk massage

Njut av den svenska klassiska massagen - en djup­gående knådande massage som löser upp spän­ningar och hjälper dina muskler att slappna av i hela kroppen.

Regelbunden massage motverkar trött­het och smärta i axlar, rygg, nacke och ger dig en ökad livs­kvalitet. Massage är medicin för både kropp och själ!

Precis efter en massage kan du bli trött, frusen och hungrig då ämnes­om­sättningen ökar vid massage­behandlingar. Ha gärna en varm kofta till hands! Efter några timmar går ofta trött­heten över och du får mer energi och känner dig piggare.

Halvkropp 30 min, 390 kr
Helkropp 60 min, 570 kr

Klassisk massage
Taktil massage

Varsam beröring!

Taktil massage

Taktil massage är en svensk massage­metod som består av en mjuk följ­sam beröring. Den skiljer sig från annan massage efter­som man inte knådar och arbetar med musklerna.

Med varsamma strykningar aktiveras berörings­receptorerna i huden. Takti­pro­rörelserna frisätter hormonet Oxytocin som stimulerar smärt­lindring och aktiverar det para­sympatiska nerv­systemet vars effekter ger oss lugn, ro och åter­hämtning.

Under massagen bäddas du in i täcke och varma hand­dukar, endast den kropps­del som masseras blott­läggs. Allt för att du som masseras ska känna dig trygg och varm. Bemötande är en viktig del i metoden. Både givare och mottagare påverkas positivt.

Effekter som vi ofta ser är av­slappning, smärt­lindring, bättre sömn, för­bättrad mag-tarmfunktion, stärkt kropps­upp­fattning med ökad själv­känsla, mindre stress, oro och ångest, samt tänd livs­gnista.

Halvkropp 30 min, 390 kr
Helkropp 60 min, 570 kr

Himmelskt skön!

Änglamassage

Behandlingen är en kombination av massage och healing. Änglarna är hela tiden när­varande och över­för helande ljus och energi till dig. Ibland för­medlar de också ett personligt bud­skap som kan ge hjälp eller upp­muntran på vägen.

Änglamassage är en mycket mjuk och lugnande be­handling med kraft­full verkan som helar och balanserar både kropp och själ på djupet. Frigör smärta och känslo­mässiga block­eringar och är fantastisk när man behöver åter­hämtning och ny kraft. Rekommenderas särskilt vid sorg, stress och ut­brändhet. Passar även dig med kronisk värk.

Helkroppsmassage med healing
60 min, 650 kr

Medicinsk laserbehandling

Riskfri utan biverkningar!

Medicinsk laserbehandling

Trött på värk och smärt­stillande mediciner? Laser­terapi är en risk­fri och smärt­fri metod för att behandla smärt­tillstånd, inflam­mationer och problem i muskler, senor och leder.

Medicinsk laser sätter igång och snabbar på kroppens natur­liga själv­läkning och ger positiva resultat på smärta vid led­värk, nack- och rygg­värk, sen­besvär, knä­atros, reumatism, muskel­värk, axel­smärta, akuta skador och behandling efter operation.

Behandlingen är normalt smärt­fri. Jag använder medicinsk laser­utrustning från Irradia som är specialister på laser­medicin. De flesta upp­lever behandlingen som behaglig och av­slappnande. Ljuset från lasern är osynligt men tränger ned i vävnaden. Det behandlade området kan kännas lite varmt efter­åt och man kan få lätt "träningsvärk".

Vid behandling av smärtproblem kan det ibland hända att smärtan ökar under 6-24 timmar, ibland längre, efter en behandling. Detta beror på att laser­ljuset sätter igång läknings­processer. Det är bra om så sker för då vet man att du reagerar på behand­lingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna efter­smärta komma. Den brukar gå över efter ett några timmar.

En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1-5 behandlingar beroende på din mot­taglighet, och på hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

För mer information om medicinsk laser och dess behand­lings­områden: Medicinskt laserforum

Laser 30 min, 390 kr
Laser 45 min, 470 kr
Laser 60 min, 570 kr

Reiki Healing

Total avslappning!

Reaki healing

Reiki är en tusenårig healing­metod med rötter i Japan och Tibet. En enkel av­slapp­nande be­hand­ling som lindrar din ångest, smärta och stress och bidrar till ett allmänt ökat väl­befinnande.

Genom beröring blir du medveten om hur total av­slapp­ning känns, alla dina spän­ningar i kroppen löses upp. Du får en på­fyllning av energi och stärker på så sätt kroppens själv­läkande för­måga. Beröring frigör också vårt må-bra-hormon Oxytocin som höjer vår smärt­tröskel och ger en lång­varig anti­stresseffekt.

Behandlingen sker påklädd liggandes på en brits, bekvämt ned­bäddad med kudde och filt. Be­handlaren håller händerna stilla på olika positioner på kroppen.

Reaki healing 60 min, 570 kr

Suvis Lugn & Ro

Suvi Hällblad
Norra Bäckebo 104
384 40 Ålem

073-427 03 00

lugn-ro@live.se